Adatvédelmi nyilatkozat
Privacy Policy

Adatvédelmi nyilatkozat
Privacy policy
amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi: a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben. Társaságunk az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. Kik vagyunk?

A szolgáltató neve: Hacienda'94 Kft. A szolgáltató székhelye: 2092 Budakeszi Batthyány utca 32/a. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:[email protected] Cégjegyzékszám: 01-09-273351 Adószáma: 25406678-2-13 A szerződés nyelve: magyar Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

3. Az általunk kezelt adatok

 
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás, a látogatottság mérésére, statisztikai célok Társaságunk jogos érdeke IP cím a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa 1 hónap
Regisztráció a honlapon Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása.  Jogosultsági szintekhez szükséges azonosítás. hozzájárulás Keresztnév, Vezetéknév, Cégnév, Telefonszám, Város, Irányítószám Utca, házszám, adószám, Felhasználónév, Email a regisztráció törléséig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig
Hírlevél szolgáltatás Cél: kapcsolattartás, új akciókról, új termékeinkről értesítjük hozzájárulás e-mail cím hírlevélről történő leiratkozásig
Direkt marketing szolgáltatás az Ön vásárlói szokásainak elemzése alapján személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk, üzletszerzési célból Önt megkeressük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk. hozzájárulás teljes név, e-mail cím direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig
Ügyintézés, panasz észrevételre, panaszra válaszadás jogi kötelezettség teljes név, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyéb személyes üzenet 5 évig
A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének, illetve nyereményjátékban részt venni. A regisztráció illetve marketing szolgáltatásaink igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az [email protected] e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

4. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékozta-tást. Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik. A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását. Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek. A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.
Név Szolgáltató Cél Lejárat Típus
_ga *.abigelrendezveny.hu Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. 2 év HTTP
_gat *.abigelrendezveny.hu A Google Analytics által használt thottle request szerinti arányt tárolja. Session HTTP
_gid *.abigelrendezveny.hu Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet. Session HTTP
collect google-analytics.com Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel
A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

5. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Tár-saságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének. Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik. Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a regisztráció törlésével, az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk. Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatóink bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

6. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §). Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja. A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van? Mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a hírlevél hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze. Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból 15 napos határidővel vállaljuk.

7. Mit kell tudni a nyereményjátékokról?

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

8. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található. Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben. Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni. Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól. Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében. A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

9. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről tájékoztatást kérhet, kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével), bíróság előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: [email protected] Honlap: https://naih.hu/ Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg-előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jog-orvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adat-továbbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal. Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

10. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

11. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a: abigelrendezveny.hu weboldalon történik.

2022 Május 1.

Hacienda'94 Kft.

Which informs our visitors about the proper use of our website and services and also about our company's data management and privacy policy.

1. What principles do we follow in our data management?

We process personal data in a lawful and fair manner and also as it is the most transparent to you. Personal data are collected only for specified, explicit and legitimate purposes and we are not operating with them in an incompatible way against those purposes. The personal data we collect and process are adequate, relevant and limited to what is necessary for the processing. Our Company will take all reasonable steps to ensure that the data we process is accurate and up to date , also all inaccurate personal data will be promptly deleted or rectified. Personal data will be stored in a form which permits your identification only for the time necessary to achieve the purposes of processing. We will implement appropriate technical and organisational measures to ensure adequate security of every personal data against unauthorised or unlawful processing, accidental loss, destruction or damage. Our company processes your personal data based on your prior information and voluntary consent and use only to the extent of necessity and in all cases for the purpose as long as we collect, record, systematize, store and use. In some cases, the processing of your data is based on legal requirements and it is mandatory, in which case we will specifically draw your attention . In some cases, our Company or a third party has a legitimate interest in the processing of your personal data, such as the operation, development and security of our website.

2. Who are we?

Name of the service provider: Hacienda'94 Kft. Registered office of the service provider: 1021 Budapest, Kuruclesi út 39/a. The service provider's contact information and regularly used electronic mail address for contact with users: [email protected] .Company registration number: 01-09-273351 .Tax number: 25406678-2-41 .Language of the contract: Hungarian. Our company is not obliged to appoint a data protection officer under Article 37 of the GDPR.

3. The data we process

.
Name of activity and purpose of data management Legal basis Managed data Period
Visiting the website: The aim is to ensure the proper and high-quality operation of the website, to check and improve the quality of our services to identify malicious visitors who attack our website to measure attendance, statistical purposes. It is a legitimate interest of our company IP adress,time of visit,data on visited subpages type of operating system and browser you are using 1 month
Registration on the website: The goal is to provide our visitors a more complete user experiance. Identification required for privilege levels. contribution First name, Last name, Company name, Phone number, City, Postal code Street, House number, Tax number, Username, Email until registration is canceled or consent is revoked
Newsletter service: Our purpose is to keep in touch ,inform you about new promotions and new products. contribution e-mail address until you unsubscribe from the newsletter
Direct marketing service: We prepare and send personalized offers based on the analysis of your customer habits,we contact you for business purposes and we send information about the products and services as well.contribution Full name, email address from direct marketing service to opt-out
Administration, complaint to comment, response to complaint. legal obligation Full name, e-mail adress,phone number mailing adress, other personal message 5 years
We only ask our website visitors for their personal data if they want to register, log in, or participate in a prize draw. We cannot link personal data provided in connection with registration or the use of our marketing services, and it is not our goal to identify our visitors. If you have questions about data management, you can request further information by e-mail or by post at [email protected].

4. What are cookies and how do we handle them?

Cookies are small data files (hereinafter "cookies") that are transferred to your computer through the use of the websitesaved and stored by your internet browser. Most commonly used internet browsers (Chrome, Firefox, etc.)accept and enable the download and use of cookies as a default setting, but it depends on you whether you refuse or block them. You can also delete cookies which have been already stored on your computer. For more information on the use of cookies, please refer to the "help" section of each browser. Some cookies do not require your prior consent. These include authentication cookies, multimedia player cookies, load balancing cookies, session cookies to help you customise the user interface and user-centred security cookies. Our company will inform you about the cookies that require consent - if data management already starts when you visit the page - at the start of the first visit and we ask for your consent. Our Company does not use or allow cookies that enable third parties to collect data without your consent. Acceptance of cookies is not mandatory, however, our Company will not assume responsibility if our website does not function as expected without the acceptance of cookies.
.
Name Service provider Purpose Expiration date Type
_ga *.abigelrendezveny.hu Registers the unique identifier that generates statistical data on how the visitor uses the website. 2 years HTTP
_gat *.abigelrendezveny.hu It stores the throttle request rate used by Google Analytics.Session HTTP
_gid *.abigelrendezveny.hu Registers the unique identifier that generates statistical data on how the visitor uses the website. Session HTTP
collect google-analytics.com Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel
You can read more about third party cookies here https://www.google.com/policies/technologies/types/ and about data protection here https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

5. What else you need to know about our website privacy practices

The personal data you provide to us is voluntary when you register or interact with our website, we ask you to take care of their truthfulness, accuracy and correctness when providing us information, as you are responsible for them. Incorrect, inaccurate or incomplete data can be an obstacle to the use of our services. If you provide personal information about another person, rather than yourself, we will assume that you have the necessary authority to do so. You can withdraw your consent to data management at any time free of charge by canceling your registration, withdrawing your consent to data management, or by withdrawing or requesting the blocking of your consent to the management or use of any data required to be filled in during registration. For technical reasons, we accept a 30-day deadline for registering the withdrawal of consent, but please note that we may process certain data after the withdrawal of consent in order to comply with a legal obligation or to pursue our legitimate interests. In the event of the use of misleading personal data, or if one of our visitors commits a crime or attacks our Company's system, we will immediately delete the data of that visitor at the same time as canceling their registration, and - if necessary - we will keep them for the duration of the establishment of civil liability or the conduct of criminal proceedings.

6. What you need to know about our data processing for direct marketing and newsletter purposes?

You can give your consent to us using your personal data for marketing purposes by making a declaration during registration or by subsequently modifying your personal data stored in the newsletter and/or direct marketing registration area (i.e. by clearly indicating your intention to consent). In this case, we will also process your data for the purposes of direct marketing and/or we will send you newsletters ,also as advertisements,other mailings, information and offers (§ 6 of the Act on the Protection of Personal Data) until you withdraw your consent. You may give your consent to direct marketing and newsletters together or separately, or withdraw it/them free of charge and at any time. In any case, the cancellation of the registration will be considered as a withdrawal of consent.Withdrawal of consent to data management for direct marketing and/or newsletter purposes is not interpreted as withdrawal of consent to data management related to our website.How is this possible ? What and on what basis do we retain when newsletter consent is withdrawn? In the terms of consents, each one is for a specific purpose, so registering for tomorrow and subscribing to our newsletter are two separate purposes, two separate databases, so they cannot be related. For technical reasons, we have a 15-day deadline to register the withdrawal or cancellation of each contribution.

7. What do you need to know about prize draws?

Our company can organize prize games with a campaign character, these specific conditions contain a separate regulation. In all cases, the rules of the current promotion can be found in a central link on the home page of our website.

8. Other data management issues

We may only transfer your data within the framework defined by law and, in the case of our data processors, we will ensure by stipulating contractual conditions that they cannot use your personal data for purposes contrary to your consent. For more information, see section 2. Our Company does not transfer data abroad. The courts, prosecutors and other authorities (e.g. police, tax authorities, National Authority for Data Protection and Freedom of Information) may contact our Company for information, data or documents. In such cases, we must comply with our obligation to provide information, but only with information absolutely necessary to achieve the purpose of the request. Our company's contributors and employees participating in data management and/or data processing are entitled to access your personal data to a predetermined extent - under the burden of confidentiality. We will take appropriate technical and other measures to protect your personal data and to ensure its security, availability and to protect it from unauthorised access, alteration, damage or disclosure or any other unauthorised use. As part of our organisational measures, we control physical access in our buildings, provide continuous training to our employees and keep paper documents locked away with appropriate protection. Technical measures include encryption, password protection and anti-virus software. Although data transmission via the Internet cannot be considered a fully secure transmission. Whereas we make every effort to ensure that our processes are as secure as possible, we cannot undertake full responsibility for the transmission of data via our website, but we do maintain strict standards for the security and the prevention of unlawful access to data received by us. Regarding security issues, we ask for your help in carefully remembering your password to access our website and not to share this password with anyone.

9. What are your rights and remedies?

You may request information about the processing, request the rectification, modification or supplementation of your personal data processed by us, object to the processing and request the erasure or blocking of your data (except for mandatory processing), seek legal remedies before a court, lodge a complaint with the supervisory authority or initiate proceedings (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html). Phone: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: [email protected] Website: https://naih. en/ At your request, we will provide you with information about the data we process or which we or our data processors process, the source of the data, the purposes and legal basis of the processing, the duration of the processing and, if this is not possible, the criteria for determining the duration of the processing, the names and addresses of our data processors and their activities in relation to the processing, the circumstances and effects of any personal data breaches and the measures we have taken to prevent and remedy them, and, in the event of a transfer of your personal data, the legal basis and recipient of the transfer. We will provide you with the information within 15 days (but not more than 1 month) of your request. The information will be provided free of charge unless you have already submitted a request for information in the current year for the same set of data. We will reimburse you for any charges you have already paid if we have processed the data unlawfully or if the request for information has led to a correction. We may only refuse to provide information in cases provided for by law, by indicating the legal position and by informing you of the possibility of judicial remedy or recourse to the Authority. Our Company will notify you and all those to whom it has previously disclosed the data for processing purposes of the rectification, blocking, marking and erasure of personal data, unless the non-notification is not in your legitimate interest. If we do not comply with your request for rectification, blocking or erasure, we will, within 15 days of receipt of the request (but not later than 1 month), inform you in writing or, with your consent, by electronic means, of the reasons for our refusal and inform you of the possibility of judicial remedy and of recourse to the Authority. If you object to the processing of your personal data, we will consider your objection within 15 days (but not more than 1 month) of your request and inform you in writing of our decision. If we have decided that your objection is justified, we will stop the processing, including further collection and transfer, and block the data, and notify the objection and any action taken in response to it to all those to whom we have previously disclosed the personal data to which the objection relates and who are under a duty to act in order to exercise the right to object. We will refuse to comply with the request if we can demonstrate compelling legitimate grounds for the processing which override your interests, rights and freedoms or for the establishment, exercise or defence of legal claims. If you do not agree with our decision or if we fail to comply with the time limit, you have 30 days from the date of notification of the decision or the last day of the time limit to take legal action. Data protection litigation is subject to the jurisdiction of the courts, which may, at the option of the data subject, be brought in the courts for the place where the data subject resides or is domiciled. A foreign national may also lodge a complaint with the supervisory authority of his/her place of residence. Please contact our Company before lodging a complaint with a supervisory authority or a court in order to discuss and resolve the problem as quickly as possible.

10. What is the main legislation governing our activities?

Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the processing of personal data of natural persons (GDPR) Act CXII of 2011 on the right to information self-determination and freedom of information (Info tv.) Act V of 2013 on the Civil Code (Ptk.) Act on certain aspects of electronic commerce services and information society services of 2001. Act CVIII of 2003 - (Eker tv.) Act C of 2003 on electronic communications - (Ehtv) Act CLV of 1997 on consumer protection (Fogyv tv.) Act CLXV of 2013 on complaints and notifications of public interest (Pktv.) Act XLVIII of 2008 on the basic conditions and certain restrictions of commercial advertising (Grtv.)

11. Amendments to the Privacy Notice

Our Company reserves the right to modify this Privacy. In this case we will inform the data subjects accordingly. Information on data management will be published on the website: abigelrendezveny.hu.

1 May 2022
Hacienda'94 Kft.